tarafından eklendi tarafından eklendi

Akademik YayınlarımInvestigation of the first-year University students' skills in using computers and their attitudes towards computers by the variable of score type of their study fields or programs
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Abulfat Palangov 
Atilla 
Bingöl 
Nurhan 
Halisdemir 
Konferans tarihi 25-26 Mart 2016
Konferans 10. Uluslararası Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Teknolojiler Konferansı
Sayı / Cilt 2016 – 360 c.
Sayfalar 3-11
Yayıncı U.D. Aliyev Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi

Türkiye'de Uzaktan Eğitim Veren Üniversitelerde Mobil Öğrenme Sistemlerinin Görünümü
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Konferans tarihi 16-18 Mayıs 2016
Konferans ICITS 2016 – 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Sayı / Cilt
Sayfalar 714-728
Yayıncı ICITS 2016 Annual Symposium Proceedings Book
Üniversite Öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri Dersine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Nurhan Halisdemir
Yayın tarihi 25.03.2017
Dergi JASSS (The Journal Of Academic Social Science Studies)  
Sayı / Cilt  Number: 54 – Spring I / 2017
Sayfalar 541-554
DOI http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6984
Kompüter Qayğı Ölçüsünün Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılması çalışması
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Nurhan Halisdemir

Əbülfət Pelengov
Yayın tarihi 18.04.2017
Dergi ADPU Təhsildə İKT  Elmi- metodik jurnal
Sayı / Cilt 1 /2017
Sayfalar 73-79
Yayıncı
Üniversite Öğrencilerinde Bilgisayar Kaygısı (Gence Devlet Üniversitesi örneği)
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Yayın tarihi 23.06.2017
Dergi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Jurnalı
Sayı / Cilt 2017 / 2
Sayfalar 364-372
Yayıncı Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə, Azərbaycan
Investigation of the Relationship between Prospective Teachers' Academic Achievement Levels and Demographic Characteristics
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Abulfat Palangov
Yayın tarihi Oktyabr, 2017
Dergi Naxçıvan Müəllimler İnstitutunun Xəbərləri
Sayı / Cilt 2017 / 3
Sayfalar 72-78
Yayıncı Naxçıvan Müəllimler İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, Azərbaycan
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar kaygı düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Əbülfət Pələngov
Atilla Bingöl
Yayın tarihi 05.05.2017
Dergi Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri
Sayı / Cilt 2017 / 1
Sayfalar 111-121
Yayıncı Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, Azərbaycan
Computer Anxiety among University Students: A Comparative Study on Turkey and Azerbaijan Universities
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Əbülfət Pelengov
Nurhan Halisdemir
Konferans tarihi 19-22 October 2017
Konferans IATS’17 – 8th. International Advanced Technologies Symposium
Sayı / Cilt 2017 / 1
Sayfalar 2543-2550
Yayıncı Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye
Virtual Environment Loneliness as a Predictor of Academic Achievement
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Konferans tarihi 19-22 October 2017
Konferans IATS’17 – 8th. International Advanced Technologies Symposium
Sayı / Cilt 2017 / 1
Sayfalar 3769-3775
Yayıncı Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye
Spor Organizasyonlarında Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Görünümü
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Sebahattin Devecioğlu
Atilla Bingöl
Nurhan Halisdemir
Yayın tarihi 09.05.2018
Konferans 4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya-Antalya
Sayı / Cilt 1 / 2018
Sayfalar 44
Yayıncı
Sportif Eğitim ve Faaliyetlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Sebahattin Devecioğlu
Nurhan Halisdemir
Atilla Bingöl
Yayın tarihi 09.05.2018
Konferans 4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya-Antalya
Sayı / Cilt 1 / 2018
Sayfalar 45
Yayıncı
Investigation of Teacher Candidates' Attitudes towards to Distance Information Technology Course
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Songül Karabatak
Konferans tarihi 26-27.04.2019
Konferans 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 
Sayı / Cilt 1 /2019
Sayfalar 167-174
Yayıncı
Meeting Management and Meeting Leadership
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Songül Karabatak
Konferans tarihi 26-27.04.2019
Konferans 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 
Sayı / Cilt 1 /2019
Sayfalar 175-181
Yayıncı
School Effectiveness and School Administrators’ Meeting Management Competencies
► Bibliography► APA Citation► Download & URL
Yazarlar Atilla Bingöl
Yayın tarihi 18.09.2019
Dergi
International Online Journal of Educational Sciences
http://doi.org/10.15345/iojes.2019.05.016
Sayı / Cilt 2019 / 11 (5)
Sayfalar 226-233
Yayıncı
International Online Journal of Educational Sciences, Turkey 


Bir yorum bırakabilirsiniz