Akademik Yayınlarım 

Investigation of the first-year University students' skills in using computers and their attitudes towards computers by the variable of score type of their study fields or programs
Türkiye'de Uzaktan Eğitim Veren Üniversitelerde Mobil Öğrenme Sistemlerinin Görünümü
Üniversite Öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri Dersine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
Kompüter Qayğı Ölçüsünün Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılması çalışması
Üniversite Öğrencilerinde Bilgisayar Kaygısı (Gence Devlet Üniversitesi örneği)
Investigation of the Relationship between Prospective Teachers' Academic Achievement Levels and Demographic Characteristics
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar kaygı düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Computer Anxiety among University Students: A Comparative Study on Turkey and Azerbaijan Universities
Virtual Environment Loneliness as a Predictor of Academic Achievement

 Bir yorum bırakabilirsiniz